Holistische geneeskunst

Geplaatst op 04 / 01 / 2010

Holistische geneeskunst is gericht op de hele mens (holos betekent geheel), dat wil zeggen lichaam , ziel en geest.

Het is geen methode, maar een visie op geneeskunde en de mens.

In deze  visie kan het lichaam ziek worden door veel invloeden, waarvan verstoring van het natuurlijke evenwicht de samenvatting is.  Daardoor vermindert de weerstand en wordt de weg naar ziekte geopend. De erfelijke aanleg speelt hierbij ook een grote rol. Ziekten ontstaan meestal bij het ouder worden, als het lichaam belast is geraakt door de invloeden van de omgeving en de gevolgen daarvan meedraagt, zoals vervuiling van het interne milieu (terrein).

De ziel ofwel psyche kan worden beschadigd (psychotrauma), vooral door de ervaringen in de vroege jeugd en door daarop aansluitende invloeden uit het volwassen leven. De invloed van de omgeving is van groot belang voor de psyche, een positieve invloed laat iemand bergen verzetten terwijl bij een negatieve invloed iemand de moed in de schoenen zakt. De psychische toestand is mede bepalend voor de afweer. Het in evenwicht brengen van en leren omgaan met de ervaringen uit het leven kan zeer heilzaam werken op het ziekteverloop.

De geest kunnen we herkennen in onze persoonlijkheid. De geest (het zelf) is niet vatbaar voor ziekte, maar is wel bepalend voor de wijze waarop iemand met ziekte omgaat.  De geest bepaalt onze levensloop en ziekten kunnen daarop van grote invloed zijn.

In het centrum voor  holistische geneeskunst wordt gebruik gemaakt van meerdere vormen van geneeskunde, zowel regulier als complementair (CAM). (zie behandelwijzen). Natuurgeneeskunde ofwel terreingeneeskunde is de meest toegepaste methode. Het is in principe geschikt voor elke ziekte, maar in onze praktijk worden in het algemeen chronische ziekten behandeld, die regulier niet effectief of slechts ten dele behandeld konden worden, zodat de ene ziekte leidde tot andere ziekten of symptomen.  De benadering hangt af van het ziektegeval en kan fysiek, psychologisch, mentaal en energetisch zijn. Reguliere geneeskunde vormt altijd de basis, complementaire behandelingen worden gegeven om tot de kern te geraken.  Zo nodig wordt verwezen naar andere hulpverleners met specifieke vaardigheden op psychologisch of energetisch gebied.

Er worden in de praktijk diverse laboratorium onderzoeken  gedaan (zie onderzoeken) en er wordt onderzoek aangevraagd bij algemene zowel als bij  gespecialiseerde laboratoria.

Er wordt in de meeste gevallen contact gelegd met de huisarts en zo nodig met de voorgaande zorgverleners.

BR de Klyn, arts voor natuurgeneeskunde en NTTT.