Chronische ziekten

Geplaatst op 05 / 01 / 2010

Wij spreken van chronische ziekten als de ziekte niet tijdelijk is, maar blijft voortbestaan. Het is de taak van de arts door een goed begrip van de aard van de ziekte het proces te keren.
De chronische ziekten, die we kennen, zijn in twee categorieën in te delen: ziekten waarbij een vermindering van weerstand en degeneratie van weefsels bestaat en ziekten waarbij de weerstand overactief is, maar zich tegen het eigen weefsel gekeerd heeft.
Tot de eerste categorie behoren bv kanker, AIDS, chronische vermoeidheid en spierziekten. Tot de tweede categorie behoren auto-immuunziekten en allergieën.
Er zijn ook ziekten, waarbij een tekort bestaat van functie, maar daarbij is het meestal  mogelijk die functie aan te vullen door hulpmiddelen of vervangende stoffen.
In het centrum voor holistische geneeskunst CVHG richten we ons vooral op chronische ziekten van de eerste twee categorieën.
Het immuunsysteem is ons voornaamste target: bij zwakte door te versterken met de juiste stoffen en te stimuleren met specifieke geneesmiddelen, bij overactiviteit door de immuuncellen af te schermen voor activerende stoffen en de oorzaak van de overprikkeling weg te nemen.  Zie ook de website www.cvhg.nl het immuunsysteem.